Zwierzęta
W obrębie Prywatnej Wsi można zaobserwować wiele gatunków zwierząt powszechnie zagrożonych i ginących. Wczesnym rankiem spacerują tu stada saren, jeleni i dzików. Na żurawinowych bagnach słychać nawołujące się żurawie. Stałymi mieszkańcami Wsi są koty, małe stadko owiec oraz kury, które dostarczają codziennie świeże jaja.